Průzkumy realizované v roce 2014

Brno; Nástropní malba, Místodržitelský palác – Moravská galerie

 • Stratigrafie barevných vrstev
Laboratorní průzkum Brno

Suchomasty; zemědělská stavba

 • Silikátová analýza omítek
Laboratorní průzkum Suchomasty

Broumov; nástropní malba v knihovně Broumovského kláštera

 • Stratigrafie barevných vrstev
 • Určení použitých pojiv IČ analýzou, určení použitých pigmentů analýzou SEM/EDX
 • Analýza složení omítky, identifikace plísní
Laboratorní průzkum Broumov

Smidary; kostel sv. Stanislava – boční oltář P. Marie

 • Gravimetrické stanovení vlhkosti
 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí
Laboratorní průzkum Smidary

Pražský hrad; Hartigovská zahrada – sochy M. B. Brauna

 • Stratigrafická analýza povrchové úpravy soch
 • Určení pojiva infračervenou spektroskopií
Laboratorní průzkum Pražský hrad

Kladruby nad Labem; areál Národního hřebčína – kostel sv. Václava a Leopolda

 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí
Laboratorní průzkum Kladruby nad Labem

Zlín Příluk; výmalba kaple sv. Martina

 • Stratigrafie barevných vrstev
Laboratorní průzkum Zlín Příluk

Kladruby nad Labem; areál Národního hřebčína – stáje Františkov, kaple

 • Stratigrafie barevných vrstev, mikrochemie
Laboratorní průzkum Kladruby nad Labem

Kladruby nad Labem; areál Národního hřebčína – kostel sv. Václava a Leopolda, zámek, kaple

 • Stratigrafie barevných vrstev
 • Určení použitých pigmentů analýzou SEM/EDX
Laboratorní průzkum Kladruby nad Labem

Kladruby nad Labem; areál Národního hřebčína – stáje Josefov

 • Stratigrafie barevných vrstev
 • Průzkum omítek (silikátová analýza)
Laboratorní průzkum Kladruby nad Labem

Svitavy; kostel sv. Jiljí

 • Stratigrafie barevných vrstev
 • Určení použitých pigmentů analýzou SEM/EDAX
Laboratorní průzkum Svitavy

Kladruby nad Labem; areál Národního hřebčína – nízké stáje

 • Určení složení nátěru FTIR analýzou
Laboratorní průzkum Kladruby nad Labem

Ostrov nad Ohří; Pohledová zeď v zámeckém parku

 • Stratigrafie barevných vrstev
Laboratorní průzkum Ostrov nad Ohří

Pustá Kamenice; kostel sv. Anny – socha Panny Marie Lurdské

 • Stratigrafie barevných vrstev
Laboratorní průzkum Pustá Kamenice

Stará Ves nad Ondřejicí; socha Světlonoše

 • Stratigrafie barevných vrstev
Laboratorní průzkum Stará Ves nad Ondřejicí

Slatina; socha Putti s biretem

 • Stratigrafie barevných vrstev
Laboratorní průzkum Slatina

Véska; socha Vzkříšení

 • Stratigrafie barevných vrstev
Laboratorní průzkum Véska

Kladruby nad Labem; areál Národního hřebčína – dveře kostela sv. Václava a Leopolda

 • Určení pojiva nátěru IČ spektroskopií
Laboratorní průzkum Kladruby nad Labem

Smidary; kostel sv. Stanislava – mensa bočního oltáře P. Marie

 • Stratigrafie barevných vrstev
Laboratorní průzkum Smidary

Ivančice; radnice – Dům pánů z Lipé

 • Stratigrafie barevných vrstev
 • Gravimetrické stanovení vlhkosti
 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí
Laboratorní průzkum Ivančice

Liberec; Grandhotel Zlatý lev

 • Sondážní a statigrafický průzkum jižní strany fasády, mikrochemické zkoušky
Laboratorní průzkum Liberec

Litomyšl; Římskokatolická farnost Litomyšl – modeletta „Kristus padající pod křížem“, „Panna Maria“ a „sv. Jan Evangelista“

 • Stratigrafie barevných vrstev
Laboratorní průzkum Litomyšl

Teplá; klášter Teplá – nástěnné malby v interiéru

 • Stratigrafie barevných vrstev
 • Identifikace pigmentů metodou SEM/EDS
Laboratorní průzkum Teplá

Brandýs nad Orlicí; památník Karla Staršího ze Žerotína

 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí
Laboratorní průzkum Brandýs nad Orlicí

Broumov; Broumovský klášter – vstupní portál SV křídla Broumovského kláštera, kašna v klášterní zahradě, nástropní malba v prostoru knihovny kláštera

 • Stratigrafie barevných vrstev ve vzorcích ze vstupního portálu a kašny
 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí v klenbě knihovny
Laboratorní průzkum Broumov

Maletín; Kostel sv. Mikuláše – Obraz sv. Rodiny

 • Průzkum stratigrafie barevných vrstev závěsného obrazu
Laboratorní průzkum Maletín

Orlické Podhůří – Říčky; Socha sv. Jana Nepomuckého

 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí v kameni
 • Petrografické určení původu kamene
Laboratorní průzkum Orlické Podhůří - Říčky

Kladruby nad Labem; Místnost 1.24

 • Rozbor použitých pigmentů a pojiv ve vzorku omítky se šablonovou výmalbou
Laboratorní průzkum Kladruby nad Labem

Líska u České Kamenice; Socha sv. Jana Nepomuckého

 • Stratigrafický průzkum zbytků barevnosti
 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí v pískovcovém podstavci sochy
Laboratorní průzkum Líska u České Kamenice

Mírov; Věznice Mírov

 • Chemická analýza složení omítky jižní hradební zdi
 • Petrografický rozbor vzorku omítky
Laboratorní průzkum Mírov

Sušice; Soukromý objekt – břízolitová omítka

 • Analýza složení břízolitové omítky
 • Určení pojiva omítky analýzou IČ
 • Granulometrie kameniva
Laboratorní průzkum Sušice

Olejomalba na plátně – Alegorie Mládí, A. Mucha

 • Stratigrafie barevných vrstev vzorku závěsného obrazu
Laboratorní průzkum

Plzeň; Fischerova vila – dělnický dům Peklo

 • Stratigrafický průzkum barevnosti dochovaných omítkových vrstev v chodbě v přízemí
Laboratorní průzkum Plzeň

Sobčice u Hořic; Kostel sv. Prokopa

 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí
 • Gravimetrické stanovení vlhkosti
Laboratorní průzkum Sobčice u Hořic

Uherské Hradiště – Jalubí; Kostel sv. J. Křtitele

 • Stratigrafie barevných vrstev, určení původní povrchové úpravy
 • Určení pojiva přemalby analýzou IČ
Laboratorní průzkum Uherské Hradiště - Jalubí

Praha 1; Šporkovský palác

 • Analýza složení omítky vzorků z fasády v průčelí
 • Granulometrie kameniva
Laboratorní průzkum Praha 1

Ostrov nad Ohří; Pohledová zeď v zámeckém parku – Velký muž

 • Průzkum barevnosti vzorku
Laboratorní průzkum Ostrov nad Ohří

Rokytnice v Orlických horách; Kašna, nám. T. G. Masaryka

 • Stratigrafický průzkum dochovaných barevných vrstev
Laboratorní průzkum Rokytnice v Orlických horách

Rancířov; Kostel Nanebevzetí P. Marie – pilastry a křtitelnice

 • Průzkum zasolení architektonické a sochařské výzdoby interiéru
Laboratorní průzkum Rancířov

Telč; Mariánský sloup

 • Stratigrafie dochovaných barevných vrstev žulového podstavce
 • Průzkum zasolení sloupu
Laboratorní průzkum Telč

Čakovice; Kostel sv. Remigia

 • Průzkum zasolení nástěnných maleb v lodi kostela
 • Identifikace případného biologického napadení pojiv barevných vrstev
Laboratorní průzkum Čakovice

Moravská Třebová; Dům bratří u kostela sv. Josefa

 • Určení zasolení šablonové malby
Laboratorní průzkum Moravská Třebová

Praha 4; ZŠ Křesomyslova 724/2

 • Sondážní a stratigrafický průzkum k určení původní barevnosti fasády
Laboratorní průzkum Praha 4

Jalubí; Kostel sv. J. Křtitele – socha sv. Zachariáše

 • Stratigrafie barevných vrstev sochy
Laboratorní průzkum Jalubí

Křižany; Socha sv. J. Nepomuckého

 • Stratigrafie zbytků barevných vrstev sochy a podstavce
 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí v podstavci sochy
Laboratorní průzkum Křižany

Verneřice; Kostel sv. Anny

 • Stratigrafie barevných vrstev na liště ostění okna v průčelí a mikrochemická identifikace použitého pojiva
Laboratorní průzkum Verneřice

Nové Město pod Smrkem; Halbigův kříž

 • Stratigrafický průzkum zbytků barevných vrstev
 • Určení obsahu vodorozpustných solí v podstavci
Laboratorní průzkum Nové Město pod Smrkem

Stekník; Zámek Stekník

 • Stratigrafický průzkum barevnosti dochovaných omítkových vrstev
Laboratorní průzkum Stekník

Kuks; Kamenné prvky SZ fasády

 • Stratigrafie barevných vrstev na kameni
Laboratorní průzkum Kuks

Předhradí, Kunvald; Kaple sv. J. Nepomuckého – dveře; Kostel sv. Jiří – dveře

 • Analýza a porovnání černé barvy na dveřích – stratigrafie, identifikace pojiv metodou IČ
Laboratorní průzkum Předhradí, Kunvald

Zákupy; Socha sv. Prokopa

 • Stratigrafický průzkum zbytků barevnosti
 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí v kameni
Laboratorní průzkum Zákupy

Kladruby nad Labem; Hřebčín – SO_8 stáj IV.

 • Průzkum složení teracové omítky
 • Analýza pojiva nátěru infračervenou spektroskopií
Laboratorní průzkum Kladruby nad Labem

Praha 1; Socha sv. Rodiny ve vstupní bráně ohradní zdi bývalého kláštera karmelitek

 • Semikvantitativní analýza salinity vzorku pískovcové sochy
Laboratorní průzkum Praha 1

Teplá; Klášter Teplá

 • Stratigrafie barevných nátěrů dveří cel
 • Datace nátěrů mikrochemickými zkouškami
Laboratorní průzkum Teplá

Česká Lípa; Vlastivědné muzeum a galerie

 • Stanovení vodorozpustných solí v korunní řimse za kostelem
Laboratorní průzkum Česká Lípa

Chudenice; Kostel sv. J. Křtitele – nástropní malba

 • Stratigrafický průzkum nástropní malby
 • Určení stupně zasolení malby
Laboratorní průzkum Chudenice

Svojšín; Kostel sv. Petra a Pavla

 • Průzkum barevných vrstev nástropní malby
 • Mikrochemické určení pojiv
Laboratorní průzkum Svojšín

Chocenice; Socha sv. Vojtěcha – sokl

 • Průzkum barevných vrstev na soklu
 • Mikrochemické určení pojiv
Laboratorní průzkum Chocenice

Jaroměřice; SZ Jaroměřice nad Rokytnou

 • Rozbor materiálového složení omítky fasády zámku
 • Granulometrická analýza kameniva
Laboratorní průzkum Jaroměřice

Plasy; Hospodářský dvůr kláštera Plasy (budova E)

 • Průběžné sledování změny zasolení během odsolování (před odsolováním, po 1. a 2. odsolování)
Laboratorní průzkum Plasy

Nová Paka; Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie – iluzivní malba oltáře v presbytáři

 • Určení stupně salinity ve vzorku malby v presbytáři
 • Gravimetrické stanovení vlhkosti
Laboratorní průzkum Nová Paka

Brníčko; Kostel Narození Panny Marie

 • Laboratorní průzkum barevných vrstev malby v presbytáři
 • Analýza pigmentů metodou SEM/EDS
 • Silikátová analýza jádrové a intonakové omítky
Laboratorní průzkum Brníčko

SZ Valtice; Prostory zázemí rekonstruovaného divadla

 • Průzkum salinity vnitřní části obvodové zdi zámku
Laboratorní průzkum SZ Valtice

SZ Litomyšl; Nárožní severní věž

 • Zjištění salinity vzorku zdiva
Laboratorní průzkum SZ Litomyšl

Osek u Duchcova; Náhrobek prince Josefa de Saxe

 • Stratigrafický průzkum barevnosti kamenného náhrobku
 • Určení salinity krusty
 • Identifikace char. krusty
Laboratorní průzkum Osek u Duchcova

Strakonice; Kovaná mříž

 • Určení původní barevnosti kované mříže
Laboratorní průzkum Strakonice

Soběslav; Dřevěná skříň („pokladnice města“); řezaná římsa skříně

 • Určení rozpustnosti nátěru a tmelu dřevěné skříně mikrochemickými zk., zkouškami rozpustnosti a FTIR
 • Určení pojiv a pigmentů dřevěné skříně Ramanovou spektroskopií a FTIR
 • Stratigrafie řezané římsy a určení pigmentů a pojiv pigmentů (SEM, IČ)
Laboratorní průzkum Soběslav

Kladruby nad Labem; Korpus Krista na Krucifixu

 • Stratigrafický průzkum polychromie
Laboratorní průzkum Kladruby nad Labem

Kuks; Portál mezi rameny schodišť

 • Stratigrafie zbytků barevných vrstev na kameni
Laboratorní průzkum Kuks

Chrudim; Wiesnerova vila – socha Adama

 • Průzkum barevných nátěrů vápencové sochy
 • Určení charakteru barev a povrchové úpravy kamene
Laboratorní průzkum Chrudim

Poslední večeře Páně – obraz

 • Průzkum barevných vrstev a potvrzení přemaleb
Laboratorní průzkum 0

Kladruby nad Labem; Hřbitovní kostel sv. Kříže

 • Stanovení vodorozpustných solí zdiva
 • Gravimetrické stanovení vlhkosti ve zdivu
Laboratorní průzkum Kladruby nad Labem

Jilemnice; Obraz Umučení sv. Vavřince

 • Laboratorní průzkum barevných vrstev závěsného obrazu
Laboratorní průzkum Jilemnice

Kuks; Brána

 • Stratigrafie vápenných vrstev na kameni
Laboratorní průzkum Kuks

Plasy; Interiér chodby budovy konventu 1. patro; Vnější kamenný portál vedle kostela

 • Stratigrafický průzkum barevných nátěrů na kameni
 • Identifikace použitých pigmentů metodou SEM/EDAX
 • Identifikace pojiv IČ analýzou
Laboratorní průzkum Plasy

Uherské Hradiště, Mařatice; Kamenný barokní portál domu čp. 260

 • Stratigrafický průzkum nátěrů na kameni a určení původního odstínu
 • Identifikace složení původního nátěru (metoda SEM)
Laboratorní průzkum Uherské Hradiště, Mařatice

Plzeň; Dřevěný okenní rám domu v ulici Kopeckého sady čp. 97

 • Laboratorní určení barevnosti dřevěného okna
Laboratorní průzkum Plzeň

Olomouc; Sdružené okno – barevný nátěr na kameni

 • Určení složení druhotného barevného nátěru a navrhnutí způsobu jeho odstranění
Laboratorní průzkum Olomouc

Chocenice; Socha sv. J. Nepomuckého

 • Laboratorní průzkum barevných vrstev na kameni a určení nejstarší
Laboratorní průzkum Chocenice

SZ Litomyšl; Nárožní severní věž, fasáda – omítky

 • Zjištění salinity vzorků zdiva
 • Porovnání vzorků omítek pomocí petrografické analýzy
Laboratorní průzkum SZ Litomyšl

Nová Paka; Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie – iluzivní malba oltáře v presbytáři

 • Určení povahy výkvětu soli mikrochemickými zkouškami
Laboratorní průzkum Nová Paka

Žacléř; Mariánský sloup

 • Stratigrafie dochovaných fragmentů barevných vrstev
 • Stanovení vodorozpustných solí v krustě na kameni
Laboratorní průzkum Žacléř

Kladruby nad Labem; Dřevěná dlažba

 • Určení zda byl vzorek v minulosti impregnován prostředkem pro snížení nasákavosti (IČ spektroskopie)
Laboratorní průzkum Kladruby nad Labem

Broumov – klášterní zahrada; Památník opata Jakuba II.; socha sv. Josefa

 • Průzkum barevných vrstev na kameni
Laboratorní průzkum Broumov - klášterní zahrada

Traplice; Kříž

 • Průzkum barevných vrstev na kameni
Laboratorní průzkum Traplice

Kozlov; Presbytář kostela Nanebevzetí P. Marie

 • Laboratorní průzkum vzorků omítek a barevných vrstev (stratigrafie, SEM/EDX, granulometrie kameniva)
Laboratorní průzkum Kozlov

Broumov – klášterní zahrada; Kamenná váza (vnitřní oplocení)

 • Stratigrafie barevných vrstev
Laboratorní průzkum Broumov - klášterní zahrada

Uherské Hradiště; Socha Panny Marie Svatohostýnské

 • Laboratorní průzkum polychromie kamenné sochy
 • Datace barevných vrstev podle použitých pigmentů (analýza SEM)
Laboratorní průzkum Uherské Hradiště

Vysoké nad Jizerou; Pavilon studny (altán)

 • Stratigrafie povrchových úprav a určení původního barevného pojednání pískovce
Laboratorní průzkum Vysoké nad Jizerou

Plasy; Hospodářský dvůr kláštera Plasy (zásypy klenby budov B, C, D, E)

 • Průběžné sledování změny zasolení zásypů během odsolování
 • Gravimetrické stanovení vlhkosti zásypů a proměření vzdušné vlhkosti
Laboratorní průzkum Plasy

Český Krumlov; Klášter klarisek – trámy chodby kláštera

 • Stratigrafie nátěrů na dřevě
 • Určení červeného pigmentu a jeho datace (SEM/EDX)
 • IČ určení pojiva (olej x klíh?)
Laboratorní průzkum Český Krumlov

Plzeň; Fasáda domu v ulici Kopeckého sady čp. 97

 • Vývoj barevnosti fasády
 • Mikrokrystaloskopické testy ke stanovení obsahu sádry v omítce
Laboratorní průzkum Plzeň

Bor (u Tachova); Loreta

 • Stratigrafický průzkum barevných vrstev maleb v interiéru
 • Datace vrstev podle bílých a modrých pigmentů (SEM/EDX)
Laboratorní průzkum Bor (u Tachova)

Galerie výtvarného umění v Náchodě; Sádrová skica k pomníku Babičky v Ratibořicích

 • Stratigrafický průzkum povrchového souvrství
 • Materiálový rozbor lepidla
Laboratorní průzkum Galerie výtvarného umění v Náchodě

Žďár nad Sázavou; Bystřice nad Pernštejnem; Dům čp. 64 (bývalý hotel Veliš); Měšťanský dům čp. 52

 • Stratigrafie nátěrů na dřevě dveří
Laboratorní průzkum Žďár nad Sázavou; Bystřice nad Pernštejnem

Průzkumy realizované v roce 2019

Průzkumy realizované v roce 2018

Průzkumy realizované v roce 2017

Průzkumy realizované v roce 2016

Průzkumy realizované v roce 2015

Průzkumy realizované v roce 2014

Průzkumy realizované v roce 2013

Průzkumy realizované v roce 2012