Granulometrie malt a omítek

Síta na granulometrii

Sítová analýza umožňuje získat informaci o distribuci velikostí částic. Při analýze je nejprve pojivo omítky rozpuštěno ve zředěné kyselině. Kamenivo se po promytí a vysušení rozdělí pomocí kalibrovaných sít na jednotlivé frakce. Výsledkem analýzy je hmotnostní distribuce velikostí částic zpracovaná v podobě tabulky a grafu.

Výsledky mohou být užitečné např. při volbě kameniva pro doplňky omítek. Srovnání distribuce více vzorků umožňuje rozlišit původní omítky a pozdější opravy.


Analýzu nelze provést u omítek, které obsahují mramorovou drť nebo jiné kamenivo rozpustné ve zředěné kyselině. Pro určení distribuce velikostí částic je potom nutné zvolit jinou metodu, např. obrazovou analýzu mikrofotografie řezu.

Pro analýzu je potřeba cca 50-100 g vzorku (tedy cca hrst písku). Pokud toto množství není možné odebrat (cenné historické omítky), je možné stanovení provést i na menším vzorku, roste však chyba stanovení, zvlášť když vzorek obsahuje hrubé kamenivo.

distribuce velikostí částic Síta na granulometrii