Průzkum barevnosti fasád

Sondážní průzkum barevnosti omítek

Sondážní průzkum je klíčovým prvkem při plánování údržby a renovace fasády a architektonických prvků budov. Jeho hlavním cílem je získat detailní informace o barevnosti a sledu povrchových úprav a dokumentovat tak historický vývoj vzhledu památky.

Pro majitele nemovitostí jde o cenný nástroj, který jim pomáhá lépe porozumět stavu fasády a případným potřebám oprav. Architekti a projektanti využívají výsledky průzkumu k informovanému navrhování nových řešení při obnově památkových objektů. Znalost původních povrchových úprav je klíčová pro zachování historické autenticity a estetiky budovy.

Při sondáži barevnosti jsou na malé ploše postupně snímány jednotlivé vrstvy povrchových úprav. Odhalené nátěry dokumentují předchozí éry vývoje budovy.

Sondážní průzkum barevnosti architektonických prvků

Nezastupitelnou roli má sondážní průzkum při určení původní barevnosti oken a dveří. Na sondách lze jednoznačně prokázat vrstvy fládrování. Po porovnání odstínu odkrytých vrstev se vzorníkem (RAL, NCS, Pantone…) je možné navrhnout obnovu povrchových úprav v původní barevnosti.

Sondáží lze odkrýt vrstvy zlacení a stříbření na kovových prvcích jako jsou zábradlí či kování oken a dveří.

Laboratorní průzkum

Laboratorní metody průzkumu poskytují detailní informace o složení jednotlivých vrstev a umožňují určit jejich pořadí a stáří. Stratigrafický průzkum odebraných vzorků umožňuje lépe rozlišit jednotlivé vrstvy, zachytit stopy nečistot mezi vrstvami a podle použitých materiálů také vrstvy datovat.

Kombinací sondážního a stratigrafického průzkumu lze získat zásadní poznatky o historickém vývoji památek a tím i podklady k udržení jejich hodnoty a autenticity při plánovaných opravách a renovacích.

Stanovení granulometrie kameniva a analýza složení omítek umožňují porovnat vzorky odebrané z různých částí fasády a určit, zda jde o úpravy ze stejného období.

Průběh průzkumu

Ve spolupráci s restaurátory zajišťujeme komplexní průzkum historických objektů včetně sondážního průzkumu, odběru vzorků, stratigrafického průzkumu a analýzy omítek. Obvyklý postup zahrnuje:

 1. Posouzení rozsahu a metod průzkumu. (Vychází ze závazného stanoviska NPÚ, je-li k dispozici.)
 2. Vypracování cenové nabídky.
 3. Výběr termínu, případně objednávka pracovní plošiny.
 4. Sondážní průzkum na místě, fotografická dokumentace a odběr vzorků.
 5. Laboratorní průzkum odebraných vzorků.
 6. Vyhodnocení výsledků.
 7. Zpracování závěrečné zprávy a návrhu barevnosti fasády.
 8. Konzultace výsledků.

Literatura

 • Hošek, J., Losos, L.: Historické omítky – průzkum, sanace, typologie. Praha 2007.
 • MACEK Petr: Barevnost fasád. Průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historických staveb. Vydal Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha 2010. 111 stran. ISBN 978-80-87104-48-4. https://www.npu.cz/publikace/met36barevnost-fasad.pdf
 • BLÁHA, Jiří., JESENSKÝ, Vít., MACEK, Petr., RAZÍM, Vladislav., SOMMER, Jan., VESELÝ, Jan. Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Odborné a metodické publikace. Praha: NPÚ, 2005 ISBN 80-86516-18-0. https://www.npu.cz/publikace/met31opd.pdf