Obsah vlhkosti

Cíl analýzy

třecí miska s tloučkem Stanovení obsahu vlhkosti se obvykle provádí s cílem zjistit příčinu poškození materiálu památky – zdiva, omítek nebo kamene. Podle obsahu vlhkosti ve stavebních materiálech lze určit, jestli je památka narušena působením vzlínající vody, kondenzující vlhkostí, zatékáním apod.

Popis metody

Vlhkost odebraných vzorků se stanovuje gravimetricky – porovnáním hmotnosti odebraného vzorku před a po jeho vysušení.
  • Vzorky se rozmělní ve třecí misce, zváží a suší do konstantní hmotnosti při 105 °C.
  • Po vychladnutí jsou vzorky opět zváženy a z rozdílu hmotností se vypočítá obsah vlhkosti ve hmotnostních procentech.
  • Vzorky lze dále použít pro stanovení obsahu vodorozpustných solí.

Vyhodnocení

vyhodnocení obsahu vlhkosti
  • Výsledky se porovnají s hodnotami normy ČSN P 73 0610.
  • Na základě výsledků je možné zvolit, zda a jakým způsobem je třeba problém s vlhkostí řešit.

UkázkyOdkazy