Průzkumy realizované v roce 2013

Interiér galerie moderního umění; Hradec Králové

 • Stratigrafický průzkum plátkového zlacení v interiéru
 • Mikroskopický průzkum materiálu tlačené tapety

Městský dům v Kostelní ulici čp. 104; Pardubice

 • Stanovení salinity pískovcových portálů

Kašna na Husově náměstí; Vamberk

 • Stanovení salinity kamene
 • Určení druhu pískovce

Městský dům – Pernštýnské náměstí č.p. 80; Pardubice

 • Stratigrafický průzkum nátěrů fasády
 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí v pískovcovém portálu a soklu

Sousoší Loučení Krista s Pannou Marií; České Petrovice

 • Stratigrafický průzkum fragmentů polychromie
 • Stanovení salinity vzorků kamene

Sochařská výzdoba západního průčelí kostela Narození sv. Jana Křtitele; Osov – Skřípel

 • Stratigrafie barevných vrstev na kameni

Hřbitovní zeď; Radotín

 • Průzkum zasolení zdiva

Závěsný obraz „Mythologický výjev“; Galerie výtvarného umění Zlín

 • Analýza složení šedého zákalu na povrchu obrazu

Socha sv. Josefa z průčelí kostela sv. Anny; Verneřice

 • Stratigrafický průzkum zbytků polychromie a zlacení

Erb Kinských a socha sv. Jana Nepomuckého z průčelí kostela sv. Jana Nepomuckého; Jetřichovice

 • Stratigrafický průzkum zbytků polychromie a zlacení

Socha sv. Valentina; Osek

 • Průzkum zasolení kamenné sochy

Obrazy sv. Cyrila a Metoděje – Arcibiskupský zámek; Kroměříž

 • Mikroskopický průzkum úlomků malby
 • Identifikace pigmentů SEM/EDS analýzou

Kostel sv. Bartoloměje; Kolín

 • Stanovení obsahu vlhkosti a zasolení zdiva klenby Šperlingovské kaple
 • Určení stratigrafie barevných vrstev výmalby klenby Pekařské a Mlynářské kaple
 • Stanovení obsahu vlhkosti a zasolení zdiva klenby Pekařské a Mlynářské kaple

Požární stanice, Pobřežní 15; Plzeň

 • Stratigrafický průzkum nátěrů kamene a omítek
Laboratorní průzkum Plzeň

Nástěnná malba z Broumovského kláštera; Broumov

 • Analýza složení laku pomocí infračervené spektroskopie a zkoušek rozpustnosti

Obraz Nanebevzetí Panny Marie; kostel sv. Mikuláše; Maletín

 • Stratigrafický průzkum barevných vrstev obrazu
Laboratorní průzkum Maletín

Závěsné obrazy; Státní zámek Rájec nad Svitavou

 • Stratigrafický průzkum barevných vrstev malby
 • Určení pojiva malby infračervenou spektroskopií
 • Mikroskopická identifikace druhu dřeva podložky
Laboratorní průzkum Rájec nad Svitavou

Oltář sv. Jana Křtitele z kostela sv. Jana Křtitele; Jalubí

 • Stratigrafický průzkum barevných vrstev dřevěných plastik
 • SEM/EDS analýza složení plátkového zlacení (stanovení obsahu zlata, stříbra a mědi)

Socha sv. Jana Nepomuckého; Dolní Lukavice

 • Stratigrafický průzkum zbytků barevnosti kamenné sochy
Laboratorní průzkum Dolní Lukavice

Dveře na půdu v objektu fary čp. 1; Činěves

 • Stratigrafický průzkum barevných vrstev dřevěných dvěří
 • Stanovení pojiva barevné vrstvy
Laboratorní průzkum Činěves

Klášter premonstrátů – interiér prelatury a konventu; Teplá

 • Stratigrafie nátěrů omítek interiéru
 • Stratigrafie barevných vrstev nástěnné malby
 • Analýza složení omítek interiéru
 • Analýza složení nátěru z interiéru
 • Stratigrafický průzkum vzorků umělého mramoru z rámu obrazů a kazatelny
Laboratorní průzkum Teplá

Kamenné prvky fasády městského domu čp. 99; Šumperk

 • Stratigrafie barevných vrstev
Laboratorní průzkum Šumperk

Pražská brána; Vysoké Mýto

 • Stratigrafie barevných vrstev
 • Určení pojiva omítkových vrstev (sgrafita)
Laboratorní průzkum Vysoké Mýto

Kostel Jména Panny Marie; Chyše

 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí
Laboratorní průzkum Chyše

Kostel Nejsvětější Trojice; Klášterec nad Orlicí

 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí v polychromované kamenné menze
Laboratorní průzkum Klášterec nad Ohří

Výjev Posledního soudu v objektu fary čp. 224; Broumov

 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí
 • Gravimetrické stanovení vlhkosti
 • Stratigrafie barevných vrstev
 • Určení pojiva pigmentu IČ spektroskopií
Laboratorní průzkum Broumov

Kamenný portál v průčelí činžovního domu čp. 68; Šumperk

 • Stratigrafie barevných vrstev
Laboratorní průzkum Šumperk

Kostel Nejsvětější Trojice; Bohuslavice

 • Analýza barevných skvrn na omítce
Laboratorní průzkum Bohuslavice

Kostel Nanebevzetí Panny Marie; Rancířov

 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí
Rancířov

Poklona s obrazem sv. Barbory; Telč

 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí
Telč

Měšťanský dům čp. 461; Slavonice

 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí
Laboratorní průzkum Slavonice

Morový sloup Nejsvětější Trojice; Teplice

 • Stanovení obsahu solí v kameni
Laboratorní průzkum Teplice

Pohledová zeď v zámeckém parku; Ostrov

 • Komplexní průzkum zavlhčení a salinity zdiva, snímkování termovizní kamerou
 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí pro ověření účinnosti odsolování
 • Stratigrafický průzkum zbytků barevných vrstev
 • Určení pojiva nátěru mikrochemickými zkouškami a IČ spektroskopií
Laboratorní průzkum Ostrov

Budova plovárny Dachova

 • Stratigrafie barevných vrstev
Laboratorní průzkum Dachova

Iluzivní brána státního zámku Valeč

 • Stratigrafie barevných vrstev
 • Analýza složení omítky
Laboratorní průzkum Valeč

Kaple Nejsvětější Trojice; Svor

 • Stanovení obsahu solí v kameni
Laboratorní průzkum Svor

Socha sv. Jana Nepomuckého; Oskořínek

 • Stratigrafie barevných vrstev
 • Stanovení obsahu solí v kameni
Laboratorní průzkum Oskořínek

Socha Krista z krucifixu při kostele sv. Šebestiána; Skalná

 • Stratigrafie barevných vrstev dřevěného kříže a sochy Krista
Laboratorní průzkum Skalná

Oltář v kostele sv. Klimenta; Horní Břečkov

 • Stratigrafie barevných vrstev
Laboratorní průzkum Horní Břečkov

Státní zámek Duchcov

 • Stratigrafie barevných vrstev omítek interiéru, analýza pojiv IČ spektroskopií
Laboratorní průzkum Duchcov

Socha Krista z krucifixu při kostele Nanebevzetí Panny Marie; Cheb

 • Stratigrafie barevných vrstev
Laboratorní průzkum Cheb

Kostel sv. Cyrila a Metoděje; Olomouc-Hejčín

 • Stratigrafie barevných vrstev výmalby interiéru, analýza pojiv IČ spektroskopií
Laboratorní průzkum Olomouc-Hejčín

Krucifix při kostele sv. Šebestiána; Skalná

 • Stratigrafie barevných vrstev
Laboratorní průzkum Skalná

Trmalova vila; Praha 10

 • Stratigrafie barevných vrstev, analýza pojiv IČ spektroskopií
Laboratorní průzkum Praha 10

Socha sv. Jana Nepomuckého; Klášterec nad Orlicí

 • Stratigrafie barevných vrstev
Laboratorní průzkum Klášterec nad Orlicí

Kostel Nejsvětější Trojice; Verušičky

 • Stratigrafie barevných vrstev venkovních omítek
Laboratorní průzkum Verušičky

Colloredo-Mansfeldský palác; Praha 1

 • Stratigrafický průzkum povrchové úpravy kazetové podlahy, analýza pojiv
Laboratorní průzkum Praha 1

Kamenný portál domu v Marxově ul.; Moravská Třebová

 • Stratigrafie barevných vrstev kartuše portálu
Moravská Třebová

Socha sv. Anny s Pannou Marií v kapli sv. Anny, Pardubice

 • Stratigrafie barevných vrstev sochy, mikrochemické zkoušky a SEM/EDS analýza
Laboratorní průzkum Pardubice

Socha Panny Marie Bolestné, Velvary

 • Stratigrafie a určení původní barevnosti povrchových úprav sochy
Laboratorní průzkum Velvary

Malovaná oltářní křídla; Roudník

 • Stratigrafie barevných vrstev
Laboratorní průzkum Roudník

Pískovcová socha

 • Analýza složení povrchové krusty kamene (SEM/EDS mikroskopie, infračervená spektroskopie)
Laboratorní průzkum

Části hlavního oltáře kostela sv. Václava; Loket

 • Stratigrafie barevných vrstev oltáře
Laboratorní průzkum Loket

Malba z menzy oltáře Českých patronů v kostele sv. Anny; Hradec Králové

 • Stratigrafie a určení pojiva barevných vrstev oltáře

Výjev Posledního soudu v objektu fary čp. 224; Broumov

 • Stanovení obsahu vodorozpustných solí
 • Gravimetrické stanovení vlhkosti
 • Stratigrafie barevných vrstev
 • Určení pojiva pigmentu IČ spektroskopií

Průzkumy realizované v roce 2019

Průzkumy realizované v roce 2018

Průzkumy realizované v roce 2017

Průzkumy realizované v roce 2016

Průzkumy realizované v roce 2015

Průzkumy realizované v roce 2014

Průzkumy realizované v roce 2013

Průzkumy realizované v roce 2012