Stratigrafie barevných vrstev

Nábrus vzorku malby

Princip metody

 • Ze vzorků je připraven leštěný řez napříč vrstvami malby (nábrus).
 • Pořadí a vlastnosti barevných vrstev jsou pozorovány pod mikroskopem ve viditelném a UV světle.
 • Pro určení vybraných pojiv a pigmentů jsou provedeny orientační mikrochemické zkoušky.
 • Fotografie je možné zpracovat v počítači pomocí software pro analýzu obrazu – změřit tloušťky vrstev, velikost zrn pigmentů a plniv a jejich distribuci, určit poměr plniva a pojiv apod.
 • Pro identifikaci pigmentů a pojiv lze využít další metody, např. SEM/EDS analýzu nebo analýzu infračervenou spektroskopií.

Využití

 • Nábrus vzorku malbyUrčení vývoje barevnosti architektonických povrchů a je-li to možné i určení jejich původní barevnosti.
 • Ze stratigrafie dostatečného počtu vzorků lze provést rekonstrukci polychromie kamenných a dřevěných soch.
 • Na příčném řezu lze rozlišit některé techniky malby, např. fresco / secco a techniky zlacení a stříbření.
 • Pro posouzení historického vývoje barevnosti památky je důležité sledovat i případné vrstvy nečistot mezi jednotlivými nátěry nebo zatékání nátěru do krakel ve starších vrstvách.
 • Optimální je metodu využít společně se sondážním průzkum barevných vrstev a výsledky porovnat. Mikroskopické řezy odhalí i tenké nebo podobně zbarvené vrstvy, které sondážní průzkum nezachytí. Sondážní průzkum na druhou stranu podává přesnější obraz o barevném odstínu jednotlivých vrstev.
 • Stratigrafie umožňuje provést analýzu mikrovzorků odebraných ze závěsných obrazů, nástěnné či deskové malby i tam, kde není možné provést sondážní průzkum ani odebrat větší vzorky.
 • Vzorky z různých míst je možné porovnat a podle jejich mikrostruktury a obsahu pigmentů určit, které nátěry jsou totožné.
 • Podle použitých pigmentů lze provést přibližnou dataci vrstev. Např. vrstvy obsahující zinkovou bělobu mohou pocházet nejdříve z 2. pol. 19. století. Přítomnost zinkové běloby je na řezu jasně patrná podle své výrazné žlutozelené fluorescence v UV světle. Řadu pigmentů lze určit pomocí mikrochemických zkoušek, další pigmenty lze jednoznačně identifikovat s využitím polarizačního mikroskopu a SEM/EDS analýzou.
 • Skladba vzorků je do jisté míry závislá na náhodě. V místě odběru nemusí být přítomné všechny vrstvy, někdy může dojít i k zatékání mladšího nátěru pod starší. Pokud je to možné, je proto vhodné odebrat vzorků více a porovnat je mezi sebou.

Ukázky

Odkazy

Literatura