Úvod

Vítejte na našich stránkách, které se věnují materiálovému průzkumu památek a uměleckých děl. Zaměřujeme se především na chemicko-technologický průzkum barevných vrstev, např. nástěnných maleb, polychromií dřevěných a kamenných plastik, nátěrů architektonických prvků apod.

Nabízíme:

  • Laboratorní průzkum vzorků uměleckých děl (viz metody průzkumu).
  • Komplexní průzkum vlhkosti a salinity zdiva památkových staveb.
  • Sondážní průzkum barevnosti fasád a architektonických prvků.
  • Poradenství v oblasti průzkumu památek a preventivní konzervace.
  • Vypracování technologických postupů a návrhů na restaurování.
  • Spolupráci s restaurátory při odběru vzorků a vyhodnocení analýz.

O nás:

Jsme absolventi Ústavu chemické technologie restaurování památek na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Při realizaci průzkumů spolupracujeme s restaurátory, odbornými laboratořemi a institucemi.

Jsme členy Ústavu pro určování pravosti výtvarných děl Trinity Art Research z.ú., pro který zpracováváme laboratorní analýzy. Podrobnější informace naleznete na stránkách Trinity Art Research.

Při volbě metody průzkumu vám budeme rádi nápomocni a budeme se těšit na spolupráci, neváhejte nás kontaktovat, ať už s pomocí formuláře na této stránce, mailem nebo telefonicky.