Úvod

Vítejte na našich stránkách, které se věnují materiálovému průzkumu památek a uměleckých děl. Zaměřujeme se především na chemicko-technologický průzkum barevných vrstev, např. nástěnných maleb, polychromií dřevěných a kamenných plastik, nátěrů architektonických prvků apod.

Nabízíme:

  • Laboratorní průzkum vzorků uměleckých děl (viz metody průzkumu).
  • Komplexní průzkum vlhkosti a salinity zdiva památkových staveb.
  • Sondážní průzkum barevnosti fasád a architektonických prvků.
  • Poradenství v oblasti průzkumu památek a preventivní konzervace.
  • Vypracování technologických postupů a návrhů na restaurování.
  • Spolupráci s restaurátory při odběru vzorků a vyhodnocení analýz.

O nás:

Jsme absolventi Ústavu chemické technologie restaurování památek na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Při realizaci průzkumů spolupracujeme s restaurátory, odbornými laboratořemi a institucemi. Provádíme laboratorní průzkumy pro ústav Trinity Art Research.

Při volbě metody průzkumu vám budeme rádi nápomocni a budeme se těšit na spolupráci, neváhejte nás kontaktovat, ať už s pomocí formuláře na této stránce, mailem nebo telefonicky.