Sondážní průzkum

Sondážní průzkum slouží k určení vývoje barevnosti fasád a architektonických prvků jako jsou např. okna, dveře apod. Při sondáži jsou postupně snímány jednotlivé vrstvy nátěrů a na malé ploše je prezentován povrch starších povrchových úprav. Výsledky průzkumu dokumentují historický vývoj barevnosti památky. Znalost původní povrchové úpravy může také být využita jako podklad k návrhu nového řešení při obnově památky. Pokud je potřeba zároveň provést dataci odkrývaných vrstev, nebo jsou vrstvy příliš tenké a nelze je od sebe oddělit, je vhodné sondážní průzkum zárověň doplnit o stratigrafický průzkum odebraných vzorků.

Ukázky

Literatura

  • Hošek, J., Losos, L.: Historické omítky – průzkum, sanace, typologie. Praha 2007.
  • MACEK Petr: Barevnost fasád. Průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historických staveb. Vydal Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha 2010. 111 stran. ISBN 978-80-87104-48-4. https://www.npu.cz/publikace/met36barevnost-fasad.pdf
  • BLÁHA, Jiří., JESENSKÝ, Vít., MACEK, Petr., RAZÍM, Vladislav., SOMMER, Jan., VESELÝ, Jan. Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Odborné a metodické publikace. Praha: NPÚ, 2005 ISBN 80-86516-18-0. http://www.npu.cz/download/1137070742/met31opd.pdf